Licencja nr 127
infolinia 09 - 18+48 784 000 603

Grunt - Sprzedaż - Poznań, Rondo Obornickie

Grunt - Sprzedaż - Poznań, Rondo Obornickie

Nr. oferty:
8427/308
Lokalizacja:
Poznań, Rondo Obornickie
Cena sprzedaży:
790 000 zł
Powierzchnia działki:
1 349 m2
Kategoria:
aktywizacja gospodarcza
Media:
woda, prąd, gaz, kanalizacja

Dodatkowy opis

Polecam do kupna grunt o powierzchni 1349m2, zlokalizowany w Poznaniu przy rondzie obornickim. Prąd, woda, kanalizacja i gaz w drodze. Grunt 2U/P z przeznaczeniem na usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Objęty mpzp "III RAMA KOMUNIKACYJNA - węzeł Obornicka" w Poznaniu, który zawiera: W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach 2U/P: 1) ustala się: a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, b) maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej: - dla terenu 2U/P w wielkości 60%, c) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: - dla terenu 2U/P w wielkości 20% z uwzględnieniem lit. d, d) w przypadku lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 300 - 2000 m2, zagospodarowanie minimum 15% powierzchni działki budowlanej zielenią wysoką, e) wysokość zabudowy: - dla 2U/P od 12 m do 15 m z dopuszczeniem miejscowego zwiększenia wysokości do 30 m, jeżeli wynika to ze względów technologicznych, f) zakaz wykorzystywania obiektów i terenów na funkcje o przeznaczeniu wymagającym komfortu akustycznego w środowisku, g) dowolną geometrię dachu, h) dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach poszczególnych terenów zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z uwzględnieniem lit. i, i) zakaz lokalizacji miejsc do załadunku i rozładunku towarów od terenów KD-GP, KD-GPS, KD-Z; j) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: - dla terenu 2U/P z terenu 1KD-D, k) obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu pieszego i rowerowego na zasadach ogólnych; l) lokalizację stanowisk postojowych, w tym uwzględnienie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych dla samochodów w łącznej liczbie nie mniejszej niż: - 5 stanowisk postojowych na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych, - 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, - 4 stanowiska postojowe na każdych 10 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, - 4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych, - 2 stanowiska postojowe na każdych 10 korzystających z obiektów sportu i rekreacji, ł) lokalizację stanowisk postojowych dla rowerów w liczbie ilości nie mniejszej niż: - 2 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych, - 1,5 stanowiska postojowego na każde 100 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, - 1,5 stanowiska postojowego na każdych 10 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, - 1,5 stanowiska postojowego na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych. 2) dopuszcza się lokalizację: a) parkingów w zieleni, b) garaży wielokondygnacyjnych, c) dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, przy czym w przypadku wydzielania dróg wewnętrznych z nieruchomości wymaga się, aby odpowiadały one parametrom drogi klasy D, d) sieci infrastruktury technicznej. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 18m x 74m zarośnięta trawą, drzewami i o płaskim ukształtowaniu terenu. MEDIA: prąd, woda, kanalizacja W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zachęcam do kontaktu. Cena 790 000 do negocjacji. Własność z KW. Kontakt: Adam Chodkiewicz ASSESOR Nieruchomości tel. 784 000 603 e-mail; adam@assesor.pl Oferta znajduje się pod opieką pośrednika z nr licencji 127. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art.66 1. Kodeksu Cywilnego
Produkt został dodany do koszyka